Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste - Janne Lindroos Oy / Team Aatelia

Janne Lindroos Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa henkilötiedot EU:n henkilötietolain mukaisesti. Tietosuojaselosteen tarkoitus on informoida asiakkaita heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Janne Lindroos Oy / team Aatelian palveluita.

Rekisterin pitäjä ja rekisteriasioita hoitava henkilö:

Janne Lindroos Oy / Team Aatelia
Y-tunnus: 2553655-7

Asiakaspalvelu: 045 352 9577
Vara numero hätätilanteissa: 0400 222 222
asiakaspalvelu@aatelia.net

Pääasialliset hoitajat:
Nimi: Toimitusjohtaja Janne Lindroos
Puh: 040 823 4576
Nimi: Operatiivinen Päällikkö Tom Pettersson
Puh: 045 352 9577
sähköposti: tom@aatelia.net

Rekisterin nimi:

Janne Lindroos Oy / Team Aatelia - asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus:

Rekisterin käyttötarkoitus on Janne Lindroos Oy / Team Aatelian asiakkaiden tilausten käsittely ja arkistointi sekä asiakassuhteen ylläpito. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseksi ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin sisältämät tiedot:

Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Puhelinnumero
 • Postiosoite
 • Sähköpostiosoite
 • Yritys/organisaatio
 • Tiedot käsitellyistä tilauksista
 • Maksutiedot, sisältäen luottosopimukset ja muut laskutustiedot
 • Toimitustiedot
 • Tuotearvostelut
 • Verkkokaupan selaustiedot
 • Päätelaitteen tunnistetiedot

Henkilötietorekisterin käyttötarkoitus:

Henkilötietorekisteriä käytetään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Asiakkuuden ylläpitäminen ja hallinta
 • Tilausten toimitus, käsittely ja arkistointi
 • Asiakaskokemuksen parantaminen
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Tietojen säilyttäminen ja suojaaminen

Henkilötietorekisteri on suojattu asiattomalta pääsyltä ja rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Janne Lindroos Oy / Team Aatelia huolehtii, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu!

Henkilötietojen säilytysajan määrittelee sen käyttötarkoitus ja lain asettamat velvollisuudet.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötietorekisterin tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Satunnaisesti saatamme käyttää Suomen Postin ja myös Väestönrekisterikeskuksen osoitepalvelua.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Voimme luovuttaa tietoja 3. osapuolille maksuliikenteen ja toimituksien takaamiseksi, analytiikka- ja tilastointikumppaneille ja tarvittaessa viranomaisille. Janne Lindroos Oy / Team Aatelia huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan korkeasta tasosta. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina on Privacy Shield -sopimus tai muu EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei yhteistyötaho ole Euroopan komission hyväksymän ns. Privacy Shield-sopimuksen piirissä.

Rekisteröidyn oikeudet:

Janne Lindroos Oy / Team Aatelian asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeudet seuraaviin vaatimuksiin:

Tarkistusoikeus - Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tietonsa rekisterissämme. Tietojen tarkastus on mahdollista yhtiön päätoimipaikassa, missä rekisteriä pidetään. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn on kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä tietojen tarkistuksen yhteydessä.

Oikeus tietojen korjaamiseen - Rekisteröidyllä on oikeus vaatia korjaamaan tietonsa. Tietojen korjaaminen on mahdollista yhtiön päätoimipaikassa, missä rekisteriä pidetään. Mikäli henkilö haluaa oikaista hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn on kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä tietojen korjaamisen yhteydessä.

Oikeus henkilötietojen poistamiseen - Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä. Pyyntö tietojen poistamiseen on tehtävä kirjallisesti yhtiön päätoimipaikassa, missä rekisteriä pidetään. Mikäli henkilö haluaa poistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn on kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä tietojen poistovaatimuksen yhteydessä.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet:

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies"). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla palvelun kävijämääriä voidaan seurata Janne Lindroos Oy / Team Aatelian ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Janne Lindroos Oy / Team Aatelian yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla.

Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin. Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Tietoturvaselosteen muuttaminen:

Pidätämme oikeuden muuttaa tietoturvaselostetta lainsäädännön muuttuessa tai toiminnan kehittämisen parantamiseksi. Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.